5K Neurodiversiteetti Työelämässä - verkkokurssi

Toisintekijät

- Opas esihenkilölle moninaisen ja kukoistavan työyhteisön tulokselliseen johtamiseen!


Haluatko sinäkin kehittää esihenkilö- ja johtajuustaitojasi? Haluatko saada henkilöstön sitoutumaan paremmin tavoitteisiin? Mietitkö, miten voisit vapauttaa henkilöstön potentiaalin ja valjastaa vahvuudet käyttöön? 

Tyypillisesti ajattelemme, että moninaisuudella tarkoitetaan ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää erilaisuutta. Erilaisuutemme - yksilöllisyytemme - muodostuu kuitenkin useammista osatekijöistä. Esihenkilön on tärkeää ymmärtää, mistä kaikesta moninaisuus koostuu. Erittäin tärkeä, mutta usein unohdettu moninaisuuden osatekijä on neurodiversiteetti. 

Organisaatioissa tunnistetaan jo hyvin moninaisista taustoista tulevien ja eri ikäisten ihmisten tiimeille tuomat hyödyt, mutta neurodiversiteetin hyödyntäminen on vielä suhteellisen käyttämätöön voimavara. Kansainvälisellä tasolla suuryritykset ovat jo huomanneet myös neurodiversiteetin hyödyntämisen tuomat edut: esihenkilötaitojen kehittyminen, työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi, sitoutuneempi henkilöstö, uniikkeja näkökulmia, innovatiisia ratkaisuja ja monia monia muita. 


Moninaisuuden johtaminen on tulevaisuuden avaintaito!


Tällä kurssilla:

✅ Saat tietoa tuloksellisen ja hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen
✅ Opit keinoja tukea ja johtaa moninaista työyhteisöä
✅ Opit hyödyntämään neurodiversiteettiä organisaation kilpailuetuna.
✅ Kehityt reflektoimalla omaa johtajuuttasi, sen vahvuuksia ja kasvun mahdollisuuksia. 
Tällä kurssilla näkökulma on työelämässä vahvasti mukana olevien neurokirjon henkilöiden johtamisessa

Hei, me Toisintekijöillä olemme tunnistaneet päivittäisessä valmennustyössämme organisaatioiden haasteet. On tarve löytää uudenlaisia ratkaisuja asioihin ja tehdä tulosta, mutta samaan aikaan pitäisi pystyä huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää, sillä se on yrityksen tärkein pääoma. Kuitenkin se tuntuu olevan kovin monitasoista ja kompleksista...

...Ihmiset ovat niin kovin erilaisia; ajattelevat, toimivat ja reagoivat niin eri tavoin asioihin ja tilanteisiin. Kuormittuminen ja uupuminen ovat tuttuja sanoja tämän päivän työelämässä. Yhdistimme voimamme Erityisvoimia.fi Riikka Seppälän kanssa ja loimme kurssin, joka tarjoaa selkeyttä, tietoa ja välineitä työstää näitä asioita, jotta kaikki voivat hyvin ja voivat keskittyä työssä olennaiseen. 

5K Neurodiversiteetti Työelämässä on neljän viikon verkkokurssi, jonka avulla opit johtamaan moninaista työyhteisöä ja mahdollistamaan työssä onnistumisen.  


5K Neurodiversiteetti Työelämässä - verkkokurssi koostuu neljästä viikkomoduulista:


1️⃣ Moninaisuuden johtaminen - tulevaisuuden kilpailuetu organisaatiolle 


 • Moninaisuus käsitteenä 
 • Moninaisuuden johtaminen 
 • Moninaisuuden johtamiseen vaikuttavat tasot 
 • Moninaisuuden johtamisen tärkeys 
 • Hyödyt liiketoiminnalle TOP 10 
 • Moninaisuuden johtaminen arjessa 
 • Tehtävä 
 • Harjoitus 
 • Reflektointi


2️⃣ Neurokirjon ABC - neurodiversiteetti ja neurokirjo tutuksi 


 • Neurodiversiteetin lyhyt oppimäärä
 • Neurokirjo 
 • ADHD ja ADD 
 • Autismikirjo 
 • Neurokirjon kaksi puolta 
 • Kolme näkökulmaa neurokirjoon 
 • Neurokirjo ja työarki 
 • Tehtävä
 • Harjoitus
 • Reflektointi


3️⃣ Neurokirjo ja työelämä - virheistä vahvuuksiin 


 • Neurokirjo ja työelämä 
 • Virheistä vahvuuksiin 
 • Vuorovaikutus 
 • Haasteet käytännössä 
 • Kokemuksia haastavasta työarjesta 
 • Menestyjiä maailmalta 
 • Toiminnanohjaus 
 • Myyttejä ja esteitä 
 • Vinkkejä onnistumisen tueksi
 • Tehtävä 
 • Harjoitus
 • Reflektointi


4️⃣ Työkaluja esihenkilölle - miten onnistua johtajuudessa 


 • Tieto tuo ymmärrystä 
 • Ei korjaamista vaan oikeanlaista asennoitumista 
 • Merkityksellinen työ 
 • Mentoritoiminta 
 • Miten minä ajattelen ja toimin 
 • Empatia ja myötätunto 
 • NVC eli Nonviolent Communication 
 • NVC in action 
 • Dialogi 
 • Tehtävä 
 • Harjoitus 
 • Reflektointi


Näin helppoa se on:


Osta kurssi - pääset heti ensimmäisen viikkomoduulin pariin
✅ Uutta materiaalia avautuu viikon välein - saat niistä muistutuksen
✅ Opiskele omaan tahtiisi. Materiaali käytössä 6kk ajan
Toimii tietokoneella ja mobiilissa
✅ Kurssin toteutuksessa on huomioitu erilaiset oppismistyylit ja kiireinen elämä
✅ Teoriaosuudet voit aina 1. kuunnella, 2. lukea tai 3. lukea samaan aikaan kuunnellessasi
✅ Teoriatieto viedään syvemmälle viikkotehtävän muodossa ja sovelletaan heti arkeen harjoituksessa
✅ Reflektointiosuus kehittää tietoisuustaitoja ja vahvistaa opitun hyödyntämistä jatkossa
✅ Anna lyhyt palaute ja lataa osallistumistodistus


Aiemmat kurssilaiset ovat kokeneet kurssin sisällön erittäin hyödylliseksi. Tässä muutamia oivalluksia:


"Innostava ja kiinnostava sisältö!"
"Oivalsin, että nämähän ovat toimivan työyhteisön elementtejä ja hyödyttävät kaikkia!"
"Aivan loistavia työkaluja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen!"
"Auttoi ymmärtämään erilaisten persoonien toimintaa ja lisäsi omaa asiantuntijuutta." 
"Moniulotteisempi kokonaisuus, mitä ensin ajattelin. Tasomalli helpotti jäsentämistä."
"Teoria, tehtävä, harjoitus ja reflektointi muodostivat toimivan kokonaisuuden." 
"Teoriat oli helppo kuunnella."

🌱 Ajattele, miten paljon helpompaa sinun on johtaa henkilöstöäsi kohti hyvinvoivaa tuloksellisuutta, kun saat välineitä toteuttaa kaikkien hyvinvointia tukevaa fyysistä ja psyykkistä työympäristöä!


Visma Pay tarjoaa monipuoliset maksuvaihtoehdot korttimaksuista yrityslaskuun ja osamaksuun.

HUOM! 
Yritysten ja yhteisöjen on mahdollista hankkia kurssille useampia käyttöoikeuksia kerralla edullisempaan hintaan tai rajaton määrä käyttöoikeuksia vuodeksi. 
 
Ota yhteyttä:
Johanna Peltovuori, Myynti ja markkinointi
puh. 044 986 8267
johanna.peltovuori@toisintekijat.fi


Sinua saattaisi myös kiinnostaa:

Vanhemmille ja ammattilaisille suunnattu 5K Nepsy Perhe-verkkokurssi, joka on tuotettu Elämän Huoltamo & Erityisvoimia.fi yhteistyönä


5K Neurodiversiteetti Työelämässä - verkkokurssi
€299.00

incl. VAT 24 %